28. izložba dokumentarne fotografije Ataha Mahića

28. izložba dokumentarne fotografije Ataha Mahića

U subotu 28.12.2019. godine u prostorijama Doma Islahijeta otvorena je 28. izložba dokumentarne fotografije Ataha Mahića, povodom 100 godina od završetka I svjetskog rata, pod nazivom “100 godina od velikog rata”. Svoj osvrt na izložbu su dali Muhamed Mujkić i Enes Pašalić. Izložba je sačinjena od 140 fotografija iz kolekcije Ataha Mahića, nastalih od 1914. pa do završetka rata.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap