SUADA MALKOČ-KOVAČEVIĆ

SUADA MALKOČ-KOVAČEVIĆ

Suada  Malkoč-Kovačević , rođ. 1957. god  u  Dubravama kod Bos. Gradiške, BiH. Osnovno  i  srednje  obrazovanje  završila  je  u  Dubravama  i  Bos. Gradišci  a  više  u  Banjaluci.

Već  dugi  niz  godina  bavi  se  pisanjem  poezije  za  djecu  i  odrasle, kao  i   vjerske  i  duhovne  poezije , a  okušala  se  i  u  slaganju  haiku  poezije. Radovi  su  joj  izlazili  u  brojnim štampanim i elektronskim časopisama.  2008. godine  izdaje prvu  samostalnu  zbirku  poezije  pod  naslovom „BOSNA  U  SRCU“  a 2017.  zbirku pozije za djecu „ŠARENE STRANE ZA MALIŠANE“. Zastupljena je u desetak zajedničkih zbirki i zbornika. Živi  i stvara u Brčkom

Share via
Copy link
Powered by Social Snap