Književne vertikale

Književne vertikale

U drugoj etapi regionalnog konkursa UNPS, redakcija
i žiri konkursa primili su radove trideset autora koje su pročitali sa zanimanjem i željom nesmanjenom iznenadnim apokaliptičnim okolnostima, koje traju.
Stvarnost je nepredvidivija od svakog romana; možda ne i od svake pesme.
Tragom savremene pošalice, koja ide naporedo sa pošašću
(sličnom a opet vrlo različitom imenicom) – a koja glasi da se može desiti da upravo korona napravi treću Jugoslaviju, i da su čudni putevi… i dobrog i zlog; a mi razume se pravimo jedan samo književni i regionalni, nematerijalni proizvod, na jedan konstruktivan i human način. No, šalu na stranu, ovom prilikom javljamo se sa imenima autora u najširem izboru, od kojih pojedini imaju izražen arhetipski ili pak antički odnos prema životu i pevanju, koji odlaze duboko u unutrašnji
svet i njegov minimalizam; te autora i autorki koji eksperimentišu u formi, ritmu i rečima ili pak autora sa uspelo uobličenim dnevničkim ili ispovednim tonom.
Ovoga puta odziv je bio slabiji nego u prvoj etapi, što je donekle možda i očekivano za drugu etapu, donekle izazvano i opasnom i rastućom epidemijom, i remećenju “pesničke svakodnevice” koju je ona donela.
Jasno je da svi donekle funkcionišemo usporeno i kao na filmu. I da nam je sad vidljivije kako nešto što je danas npr. fantastika u književnosti – to ne mora i da ostane, teorijski, u budućnosti.
U etapi su pristigle i pesme pesnika koji su već učestvovali ili se štampaju u prethodnoj etapi, a koji su ovde ravnopravno zastupljeni, – ukupno jedanaest pesnika i pesnikinja.

Dakle, u najširem izboru druge etape regionalnog konkursa UNPS nalaze se:

1. Dejan Petrović Kobajaši
2. Bratislav Jevtović
3. Nenad Ž. Milošević
4. Đorđe Kovačević
5. Ivan Gaćina
6. Uroš Đikanović
7. Borko Ječmenica
8. Dragan Kostadinović
9. Milan Drašković
10. Srećko Aleksić
11. Ljiljana Rim Živković

Share via
Copy link
Powered by Social Snap