ENES LEVIĆ- portret majstora portreta

ENES  LEVIĆ- portret majstora portreta

Pisati o Enesu Leviću, akademskom slikaru iz Brčkog  (rođenom 1951. od rata  nastanjenom u Švedskoj i dijelom Brčkom) je čisto zadovoljstvo kao što je i imati ga za drugara.  Jer Enes ne samo da je jedan od  izuzetno instruiranih ljudi nego i  čovek visoke umjetničke senzibilnosti i visokog znanja u oblasti slikarstva. Elem, on je slikar koji je urođeni dar produbio opstvenim razumijevanjem i doživljajem svijeta, sve njegove slike , boje i crte nam o ljepoti života  govore.

 

Vjerujem da je Enes  prošao život bez zamjeranja drugima,  mada i zna  opaža i ima kritički stav u odnosu na sve. Jednostavno Enes Lević jeste boem ali i gospodin…jedan od posljednjih provirio iz XX vijeka u ovo novo ubrzano vrijeme.  Na divnim pejsažima je boja stvorila  harmoniju uvijek nekog višeg reda, naš   Enes slika stihove. Slika ih bojom,  potezom olovke, nekada širokom linijom , nekada nježnom zakrivljenom, u uglu usana nečiji osmijeh, u pogledu očiju , malo duše… 
Enesove slike  se ne gleda očima, Enesove slike se žive kroz pogled,  ispred njih  se meditira i odmara kao u društvu: priroda, ljudi u kafani… mir .. kod Enesa nalazimo  uvijek zaustavljeno vrijeme i  mir .. .. da poželiš da traje i da ne odvajaš pogled.

Biografija:

Rođen je u Brčkom 1951 god.Slikarstvo i zidno slikarstvo učio u školi primjenjene umjetnosti u Sarajevu i Skiplju.Akademiju likovnih umjetnosti završio u Sarajevu.Svoje prvo umjetničko znanje dobio je od slikara Slobodana M Dimitrijevića.Svoj prvi javni nastup imao je sa jednim uljanim portretom na izložbi maladih u Skenderiji u Sarajevu 1972 god.Potom slijede izložbe širom Jugoslavije,Švedske i SAD.Od 1993 živi u Švedskoj gdje je nastavio sa kulturnim i izdavačkim radom.Radio je u gradskoj galeriji Staffanstorpu i kao umjetnički direktor galerije Una.Napisao je tekst o umjetnosti Jugoslovenskih naroda za Švedsku Nacionalnu Enciklopediju.Bavi se i ilustrovanjem knjiga poezije i proze.

Priznanja:

Za svoj rad nagrađen je Oktobarskom Nagradom grada Staffanstorp 2009.Zastupljen je i u godišnjaku Švedske organizacije SIDA za 95-96 godinu.Plaketa Poljskog grada Srokowo za 2005 god.Nagrada za plakat Fereningsparbanken.Nagrada za kulturu Staffanstorp 1998 god.Prva nagrada za portret na 13 internacionalnom bijenalu portreta u Tuzli.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap