USPOMENE NA VRIJEME PROŠLO

USPOMENE NA VRIJEME PROŠLO
SNIJEGA, ILI ĆE BITI ILI NEĆE
Jedan od poznatijih mjeseci u godini je mjesec studeni, poznat i kao novembar dolazi i ove godine po planu. Ne remeti ga ništa, ni nova ni stara sadašnjost. Studeni je dobio ime jer obično sniježi (ženska djeca koja se rode na današnji dan zovu se Snježana, a muška Snješko). Meteoroolzi su svojim znanstveno matemačkim opservacijama pronašli novu mogunost bu moguće ili pak ne bu moguće. Znači snijega će pak biti ili ga ne bu bilo. Ovisit će od niza faktora, poznatijih kod Hrvata kao čimbenici. Ako ne bu snijega moguća je kiša. Kako bilo da bilo sigurno je će biti bez padavina, poznatih u riječniku meorologa i kao padaline. Definitivno ne postoji formula koja bi bila adekvatna kvalifikaciji po kojoj bi se mogla uspostaviti složenica odnosa u prirodi. Trećina čitatelja će shvatiti misao vodilju, druge dvije trećine, svako ovo neće ni pročitati. Tako je u matematici. Jedna trećina shvati kako se došlo do konačnog rezultata, jedna trećina prepiše, a ostali nikada shvate jednostavnost izrade lrajnjeg rezutata.Kako bilo da bilo studeni je prekretnica. Ove godine u mjesecu studem bit će značajnih svati. Doći će nam u posjet trojica s karikature. Birat ćemo trojicu predsjednika i tri će događaja okupiti elitu. I eto pa sad smišljajte koji su događaji bitni za studeni. I padat će snijeg. Hoće li? Neće. A kiša, kako gdje. I snijeg kako gde. I … Sve počinje i ima svoj kraj, a „i“ ih vezuje čvrstim vezama. Pred Domom kulture izbit će kulturna revolica. Ući će svaki treći i sjest na treću stolicu. Više nije bitno tko je gdje sjeo i sjedi. Bit će da će s nama biti Covid 19 i Gripa i ona trojica što se smiješe. Bit će svega nečega. Jedino to i znamo, da će biti nećega, a čega živi bili i vidjeli.
Tihomir Bijelić
Share via
Copy link
Powered by Social Snap