„Pesme sa terase“ B. Lomovića

„Pesme sa terase“ B. Lomovića
U biblioteci EX CORDE POESIS milanovačkog izdavača „Grafoprint“, upravo je izašla knjiga poezije Boška Lomovića „Pesme sa terase“. Već na početku autor otkriva da su „pesme među ovim koricama nastajale u doba korone, u Ulici Kursulinoj 47, na terasi stana broj 4“. Lomovićeva zbirka se pojavljuje kao druga knjiga ove biblioteke (prva je „Čardak između četiri jabuke“ Dobrice Erića), sadrži 77 pesama u slobodnom stihu, što je novina za ovog pisca poznatog gotovo isključivo po zbirkama rimovanih stihova za decu i odrasle.
Evo šta o pesmama ove zbirke kažu recenzenti.
Srba Ignjatović: „Sam pesnički (jezički) postupak naoko je jednostavan: reči teku, sljubljuju se, nižu, udevaju u prostor i vreme, u samštinu i belinu, nadovezuju u samerenom ritmu. Čitalac zadovoljno uzdiše: evo mu najzad pesama koje ispija poput gutljaja sveže, izvorske vode.“
Ljubomir Ćorilić: „Imajući u vidu sa koliko je lirskog fona i majstorstva ispisao svoju pesničku dijagnozu stanja čovekove duše u vreme koronine strahovlade, moglo bi se, bez ostatka, prihvatiti Lomovićevo humanističko i kritičko promišljanje današnjeg sentimenta duha čovekovog, pa i slobodne pesničke forme kao forme moderne poezije“.
Urednik izdanja je Tomica Karadžić, izgledom knjige bavio se Veljko Trojančević, a na naslovnoj strani je reprodukcija slike „Salamba sanja Kartaginu“ Milana Miletića.
Share via
Copy link
Powered by Social Snap