Časopis „Susreti“ su naše regionalno bogtastvo

Časopis „Susreti“ su naše regionalno bogtastvo

Zadnje večeri regionalnih 38. Susreta pozorišta/ kazališta Bosne i Hercegovine u Brčko distriktu BiH, u Off programu upriličena je promocija novog dvobroja regionalnog časopisa „S u s r e t i“. Časopis su predstavili prof. dr Srđan Vukadinović, član redakcije internacionalne redakcije časopisa „Susreti“ i Predrag Nešović, dramaturg iz Niša koji je jedan od najaktivnijih autora i prevodilaca u časopisu.

Prof. dr. Srđan Vukadinović: „Pa u svakom slučaju dvije su makar osnovne funkcije časopisa. To je da je časopis jedna komunikativna veza, jedan komunikativni spoj između svega onoga što se dešava kada je u pitanju region, ali i šire, pogotovo kada su u pitanju ove tri ključne sfere kojima se on bavi i one su naglašene na njegovim koricama, a to su pozorište, književnost i kultura.

A s druge strane, to treba da bude kao neka riznica, kao neka baština svega onoga što se nalazi u ovim umjetničko-kulturnim oblastima, naravno i drugo vezano za koncepciju časopisa „Susreti“, nebitno da li se to tiče samog Brčko distrikta BiH, ovog Festivala, ili i mnogo šire u vezi nekakvih dešavanja koje imamo ovdje kao temate, i ruske i slovenačke drame, i još mnogo toga drugog iz različitih zemalja, poneblja, kultura, jer sam časopis daleko prevazilazi granice ovog reiona.“

Predrag Nešović, dramaturg: „Najvažnije je da je ovo časopis kao što i piše na koricama, za pozorište, književnost i kulturu. Znači, ovo nije čisto pozorišni časopis i ne treba ni kod koga u Brčkom da postoji bojazan da se on pretvori u čisto pozorišni časopis, jer će se on zanimati i za sve ove umetnosti koje su ovom gradu u ekspanziji i oduvek su postojale i zaista su na jednom zavidnom nivou.

„Susreti“ su časopis koji je bogat sadržajno i bogat kvantitativno, jer rekao sam to na predstavljanju večeras, ima 454 stranice i to je zaista impozantan broj.

Značaj ovog časopisa je doista veliki.

Kad sam govorio o časopisu „Susreti“ ljudima u Jagodini, oni su iste godine pokrenuli časopis uz festival i on se zove „Komedija“, s tim što su oni u lošijoj materijalnoj situaciji nego ovdje i taj časopis u Jagodini izlazi jednom mesečno, u martu“.

Piše: Suvad Alagić

Foto: Dejan Đurković

Share via
Copy link
Powered by Social Snap