ЧАСОПИС „СУСРЕТИ” – ДРАГОЦЕНОГ, РАСКОШНОГ И РАЗНОВРСНОГ САДРЖАЈА

ЧАСОПИС „СУСРЕТИ” – ДРАГОЦЕНОГ, РАСКОШНОГ И РАЗНОВРСНОГ САДРЖАЈА

Пише: Предраг НЕШОВИЋ

У оквиру ПРАТЕЋЕГ ПРОГРАМА Сусрета
позоришта/pozorišta/kazališta Брчко дистрикта Б и Х (25. XI) одржана је
значајна промоција још значајнијег Часописа за позориште, књижевност
и културу „Сусрети”. На добро посећеној промоцији и у присуству гостију,
публике а и аутора објавлјених радова у часопису, изношене су оцене,
импресије и вредносни судови о овој значајној публикацији. Најновији
број часописа „Сурети” који излази четврту годину заредом, представили
су чланови редакције Предраг Нешовић, театролог и преводилац и проф.
др Срђан Вукадиновић, театролог, и мр. сц. Жарко Миленић, филолог,
писац и преводилац.

Часопис „Сусрети” број 2. управо је изашао из штампе у задржаном континуитету.
Представљамо га уз Сусрете позоришта/pozorišta/kazališta и то је традиција, јер је сам назив
часописа СУСРЕТИ везан за ову манифестацију. Часопис спада у оне обимне са својим
садржајем, тематима и рубрикама као и до сада, и то ми је драго. У наслову пише часопис за
позориште, књижевност и културу; дакле на првом месту позориште и театар/kazalište и овај
пут доминантно главне рубрике које су посвећене театру. То су рубрике које су посвећене и
везане за театар, есеји, теорија и, наравно, драме.
Покретање нових часописа данас се, углавном, доживљава као неизвесна авантура
која је осуђена на неуспех. Због недостатка финансијских, логистичких и инфраструктурних
средстава за квалитетан и обухватан рад, стање у КРЕИРАЊУ једног часописа подједнако је
тешко као и само стваралаштв. Ипак, верујући у идеју да се решења налазе најчешће тамо где
су и сами проблеми, покренут пре две године часопис „Сусрети” траје и доприноси
унапређењу укупне позоришне, књижевне и културно–уметничке стварности.
Свако доба има своју уметност а свака уметност (имала је) свој часопис. Часописи су
од непорециве важности за уметност, нарочито ону уметност која сведочи о сензибилитету
који се тек рађа, програму који настаје, духу времена који је ту, овде и сада. У часописима су

се формирала и изражавала естетичка начела, развијале полемике, представљала нова
књижевна и ликовна дела, критике, рецензије, запажања, успостављао критеријум.
Овај број часописа тематски је мало више посвећен позоришној уметности будући да
се континуитет постојања везује за Сусрете позоришта/kazališta. Наравно, није то само
часопис за позориште, постојала је једна бојазан да ће то бити искључиво позоришни
чесопис, али није. То је часопис и за књижевност, и за културу. Година излажења четврта,
454 страница са много разних, али и квалитетних рубрика. Морам овде поменути: драма,
театар, проза, есеји, поезија, афоризми, Брчко – ствараоци из Брчког. Такође, један блок на
више страница – прикази. Прикази разних дела, разних аутора, сем аутора из Брчког, а имали
смо и приказе других аутора. Заиста је ово импозантан часопис који се појавио, пре четири
године, а он је наставио традицију већ једног претходног часописа, што значи да је редакција
наставила истим темпом, истим еланом и истим квалитетом. Часопис излази редовно, што
значи да он излази четири пута годишње.
У мноштву свега тога, кроз већ поменута ова поглавља часописа „Сусрети” уочљив
је овде веома разноврстан приступ, како у тематици тако и у садржајно родовским
одређењима. Сагледавајући одређене теме кроз различите аспекте, уочљив је
интердисциплинарни, али и регионални, чак и интерегионални карактер овог часописа. Ред је
бар да знамо шта наши суседи који деле исти занат, исту муку и исту љубав и страст раде.
Једино на тај начин можемо да од нашег „пустог полуострва” направимо потконтинент.
На тај начин овај часопис служи као свјеврсни преглед и као својеврсна литература
онога што се дешава у сфери театра, књижевности и многих других културних и уметничких
садржаја и догађаја. Часопис „Сусрети” представља широку садржајну пслету коју осим
оригиналних радова чине и прегледни чланци о модерним токовима у областима које
третира на својим страницама. Чак и оне теме које имају известан историјски карактер у
часопису су представљене на један нови начин, исчитане су сасвим другачије него што би то
био случај да се пратила само одређена историјска фактографија и чињенице онако како су
оне показане. Вредносне норме у театру, у драми, у књижевности и свеопште у култури
стално су присутне у овом часопису из броја у број. Због тога су текстови који се објављују
увек живи, актуелни и интригантни, а кључни фокус је на квалитету објављених садржаја на
чему сигурно теба истрајати. Заправо, то је нека водиља редакције часописа која је,
интернационална из целокупног јужнословенског простора. У сваком случају та бројна
редакција са заиста репезентативним ауторима, пре свега у драмском писању и у драмском
стварању, даје једну наду да овај часопис може још боље, може још више, и да се тај
квалитативни ниво никако не сме запоставити зарад неког другог интереса – који би га у
сваком урушио.
Драме заузимају пуно простора, али наш часопис је обиман и може да објави у
једном броју и више од једног драмског. Ту су рубрике као и до сада – поезија, проза, есеји,
прикази и што бих истакао да је од значаја, а то је рубрика посвећена ауторима из Брчког. То
су аутори који су врло активни, везани за Књижевни клуб, а неки и тематски пишу о Брчком.
Часописом руководи Редакција на челу са главним и одговорним уердником Јаковом
Амиџићем а најважнију улогу у стратешком промишљању и усмеравању рада има Уредник
Жарко Миленић и Редакција часописа у којој се налазе компетентни представници домаће и
иностране уметничке заједнице. Посебно истичемо амбицију усмерену ка остваривању већег
степена интеракције између часописа и заинтересоване јавности. Проверена чињеница је да
Редакција, самим тим и „Сусрети”, у свом исходишту имају импликације на свет
стваралаштва. Охрабриваће и подстицати све појединце који у нама виде достојне партнере,
или могућности да сарађујемо, да нам се јаве. Отворени за сарадњу која доприноси
остваривању заједничких циљева а тиме и креативном стваралаштву које нам је у овом
времену веома потребно. Верујући да се напредак укупног стваралаштва темељи, између
осталог, и на иновацијама и учењу, наш допринос уграђујемо управо у те вредности.
Уређивачка концепција „Сусрета” фокусирана је највећим делом на теме из позоришног,
књижевнг и културног стваралаштва и базира се на информативној, афирмативној и

едукативној основи. Овај и овако конципиран часопис „Сусрети”, раскошног и разноврсног
садржаја одиста оправдано заузима репрезентативну улогу и представља веродостојан,
пресек домаће и светске сцене, како њеног сценског и списатељског, тако и теоријског
сегмента. За кратко време свог излажења (само четири године) часопис „Сусрети”, био је и
остао централни хроничар који настоји да окупи проверене вредности позоришта,
књижевности и културе. Своју мисију је остваривао и остварује са великим успехом.
На крају,
„Сусрети” ће, колико год то буде могуће, излазити квартално (пролеће – лето – јесен
– зима) и доносиће прилоге најзначајнијих савремених аутора из нашег региона, као и
важних писаца из целог света – посебно књижевности оних народа које не познајемо
најбоље. Надамо се да ћемо оправдати поверење аутора прилога у овом броју часописа и да
ће сарадњу са нашим часописом наставити и у будућности. Жеља нам је, свакако, да
придобијемо и нове ствараоце, како би наредни бројеви часописа „Сусрети” били још
разноврснији и занимљивији.
Читајте „Сусрете”.
Јавите и својим пријатељима да постојимо.
Наравно, своје текстове, као и примедбе и сугестије можете доставити на адресу
редакције.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap