Telegram saučešća povodom smrti fra Mirka Jozića

Telegram saučešća povodom smrti fra Mirka Jozića

Povodom smrti uglednog brčanskog i bosanskohercegovačkog franjevca, fra Mirka
Jozića, u ime Vlade Brčko distrikta BiH upućujemo izraze najdubljeg saučešća njegovim
srodstvenicima i župljanima, svim franjevcima u Bosni i Hercegovini.Vijest o iznenadnoj
smrti fra Mirka Jozića, teologa, filozofa i donedavnog predsjednika Hrvatskog kulturnog
društva „Napredak“ u Brčkom, pogodila je sve ljude koji su poznavali ovog velikog čovjeka.
Imali smo priliku da se sa ovim uglednim svećenikom i filozofom družimo i
sarađujemo. Njegova širina i blagost kojom je zračio ostat će zauvijek u našem sjećanju.
Ovaj ugledni svećenik i kulturni i javni radnik među nama Brčacima također će biti upamćen
kao čovjek koji se zalagao za njegovanje kulture dijaloga, međusobnog razumijevanja drugog
i drugačijeg. Vrlo često je naglašavao da takav napor vrijedi učiniti jer to vodi ka unapređenju
i razvoju društva, kulturnom oplođivanju, a ne njegovoj dekadenciji.
Ovaj poznati franjevac rođen je 1947.godine u Donjem Vukšiću kod Brčkog. Osnovnu
školu završio je u Ulicama i Bukviku, a gimnaziju u Visokom. Uz svećenički poziv uporedo
je studirao i bavio se naukom. Teološki fakultet završio je u Ljubljani, Filozofski fakultet u
Sarajevu, a doktorirao je filozofiju 1986. u Minhenu.
Bio je svećenik u Tuzli, profesor u gimnaziji u Visokom, te na Franjevačkoj teologiji u
Sarajevu, ali i gostujući profesor na više evropskih univerziteta.

U zavičaj se vratio 2012.godine kao župni vikar u Dubravama gdje je službovao do
2016.godine i vikar u Zoviku od 2016.do smrti.
Široj brčanskoj javnosti ostat će upamćen kao predsjednik Hrvatskog kulturnog
društva Napredak, Podružnica Brlko, u razdoblju od 2018. do maja 2022.godine.
Još jednom izražavamo saučešće svima koji su poznavali i cijenili fra Mirka Jozića.

GRADONAČELNIK
Esed Kadrić

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA
dr. Anto Domić

Share via
Copy link
Powered by Social Snap