„INTERNACIONALNI TEATARSKI SUSRETI BRČKO DISTRIKTA BiH 2022.“

„INTERNACIONALNI TEATARSKI SUSRETI BRČKO DISTRIKTA BiH 2022.“

Čast mi je i zadovoljstvo izvijestiti Vas da je završen proces pregledanja i selektiranja predstava za manifestaciju „Internacionalni teatarski susreti“ Brčko Distrikta BiH 2022. godine. Susreti pozorišta / kazališta u Brčkom osnovani su prije 49. godina. U svojoj, gotovo pola stoljeća, dugoj tradiciji Susreti su mijenjali svoja pravila i propozicije organizacije, produkcije, strukturu vrednovanja i nagrađivanja predstava i pojedinaca, načina selekcije i odabira predstava. Na početku, bili su to Susreti BH teatara, sa domaćim dramskim stvaralaštvom, zatim Susreti BiH teatara sa internacionalnim učešćem predstava, koje se igraju po tekstu bh. autora ili autora koji pišu na jednom od službenih jezika u BiH. Od ove godine to su „Internacionalni teatarski Susreti“, na kojima mogu učestvovati svi teatri, (iz BiH i inozemstva), sa kvalitetnim predstavama neovisno od jezika na kojem je dramski tekst pisan ili igran, pod uvjetom da je preveden, da se igra, ili da je titlovan, na jednom od službenih jezika u BiH. Sve ove promjene pravila i propozicija uslijedile s nakon, stručno-umjetničke analize utemeljene na zahtjevima publike i organizatora (Vlada Brčko distrikta BiH), kao i estetsko umjetničke i organizacijsko-produkcijske potrošenosti prethodnih modela Susreta.

Kulturološka misija posljednje promjene, koja se dogodila uoči Susreta je da se pred brčansku publiku, kritičku i stručno-umjetničku javnost i organizatore dovedu najkvalitetnije predstave iz BiH i inozemstva, koje su producirane u prethodne dvije, teatarske sezone, a da mogu udovoljiti propozicijama Susreta. Vizija Susreta je osvajanje umjetničkih sloboda, internacionalizacija, otvaranje novih umjetničkih teatarskih prostora iz kojih se mogu pozvati i prezentirati teatarski projekti-predstave i izjednačavanje svih umjetnika u kompeticijskom-takmičarskom smislu. Najvrjednije u ovim transformacijama je da su to uvijek, bili i ostali SUSRETI, a susreti su najkreativniji, najplemenitiji i najinspirativniji oblik umjetničkog, teatarskog takmičenja, poređenja i evaluacije estetike umjetnosti teatra.

Selektor je ovogodišnju takmičarsku selekciju predstava za izvođenje na Susretima obavio po pozivu tako da je princip selekcije podrazumijevao nominiranje široke lepeze dovoljno kvalitetnih predstava, po osobnom izboru selektora, koje mogu zadovoljiti sve kriterije navedene u propozicijama za organizaciju i produkciju Susreta. Pregledao je više od 30 predstava, iz BiH i inozemstva, u najširoj nominaciji za zvaničnu takmičarsku konkurenciju. Na kvalitativnim specifičnostima nominiranih predstava, nastao je preferencijalni kriterij za užu nominaciju uz uvjet da predstave imaju kvalitetu dramskog teksta, kao kreativno polazište, na kojem je nastala estetski utemeljena, definirana, precizno redateljski koncipirana i igrana teatarska predstava. Najuža selekcija nominiranih predstava, otvorila je, selektoru, mogućnost određivanja i definiranja tematsko-sadržajnog, idejno estetskog i kreativnog koncepta Susreta.

Glavne odrednice bile su kvaliteta, raznovrsnost i stilsko-žanrovska utemeljenost tako da je, na Susretima, selektor odlučio pozvati predstave koje, na simboličan način, zatvaraju krug dramskog stvaralaštva; od francuske klasike, preko bosansko-hercegovačke, hrvatske i srpske klasične i suvremene drame, do najsuvremenije slovenačke i engleske drame. Predstave koje su ušle u takmičarski program Susreta, konotiraju s vremenom u kojem živimo otvarajući dijalog sa publikom u okviru teme „BOLEST DRUŠTVA“, koja je moto Susreta. Zadovoljen je i kriterij internacionalizma, kako s aspekta jezika na kojim će se izvoditi odabrane predstave i dijelovi pojedinih predstava, tako i učešćem slovenačkih i makedonskih teatarskih institucija i umjetnika u koprodukcijama pojedinih projekata.

Cijenjena festivalska brčanska publika, stručno – umjetnička i kritička javnost imat će priliku gledati izuzetno bogatu lepezu tematskih  sadržaja; klasičnu francusku komediju, crnu krimi – komediju, egzistencijalnu dramu, filozofsku dramu, suvremenu, domaću realističku dramu i tragikomediju, englesku crnu tragikomediju. Selektirane predstave i teatarski umjetnici, ove godine prvi put, dolaze iz svih država koje su nekad tvorile bivšu Jugoslaviju: BiH, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Slovenija.

Selektor: prof. Vlado Kerošević

Share via
Copy link
Powered by Social Snap