DIGITALNE FORME KAZALIŠNIH SUSRETA

DIGITALNE FORME KAZALIŠNIH SUSRETA

Znak prepoznavanja kazališnih Susreta u Brčkom, u širim okvirima, je i izdavačka djelatnost. Objavljujući monografije, antologije i publikacije o najznačanijim teatarskim ličnostima i pojavama na južnoslovenskom  prostoru stvara se šira kulturološka baza izdanja koja će biti nemjerljiv doprinos u budućim istraživanjima pomenutih predmetnosti i uopšte u teatrološkoj i kulturnoj baštini.

Budući da štampana forma svih izdanja Susreta ostaje dostupna samo manjem krugu zaintetesovanih, i to uglavnom onih koji  posjećuju promocije i slične sadržaje pratećih programa, sva izdanja će se postepeno digitalizovati. Imaće svoje posebne oznake u elektronskoj katalogizaciji i biće okačena na sajtu Susreta. Na taj način će mnogo širi krug zainteresovanih moći da se upozna sa sadržajima svih izdanja.

Dvadeset i druge godine trećeg milenijuma biće objavljene publikacije iz edicije SUSRET(I) od 2015 do 2022.godine. Ukupno se digitalno objavljuje 71 (sedamdeset i jedna) publikacija. Takođe, biće objavljena i elektronska forma Biltena Susreta od 2010. godine do 2022. Bilten Susreta pored digitalne forme imaće po prvi put i katalogizaciju po CIP standardima svojih štampanih izdanja pomenutih godina. Na taj način Bilten Susreta prerasta u časopisno izdanje.

Sve ostale digitalne verzije monografija, antologija i publikacija biće objavljene u povodu pet decenija Susreta, 2023.godine. Iste godine će biti objavljene digitalne verzije i Biltena Susreta od 2002. do 2010. godine.

Publikacije koje se digitalizuju 2022.godine obuhvataju Edicije SUSRETA od VII – XIV.

Edicija SUSRET(I) – VII kolo iz 2015.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Teatarsko vrijeme i Danilo Kiš, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.62.
 2. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Teatarski život spisateljskog rada Isaka Samokovlije, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.42.
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Teatar kroz likove Derviša Sušića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.72.
 4. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Tvrtko Kulenović u teatru, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.48.
 5. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Kazališne scene Marijana Matkovića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.56.
 6. Vukadinović, Srdjan: Hristo Bojčev – život djela na pozornicama, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.42.
 7. Vukadinović, Srdjan & Regoje, Danijela Gluma u kazalištu Žarka Radića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.72.
 8. Vukadinović, Srdjan & Regoje, Danijela: Irfan Mensur – glumačke kreacije kroz vrijeme, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.88.
 9. Vukadinović, Srdjan: Gradimir Gojer – reditelj i kazalište, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2015, str.82.

 

Edicija SUSRETI(I) – VIII kolo iz 2016.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Dramski kolorit Petra Kočića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2016, str.82
 2. Vukadinović, Srdjan: Josip Pejaković – glumac za narod, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2016, str.96
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Komedije Jovana Sterije Popovića – klasika južnoslovenske dramologije , Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2016, str.82
 4. Vukadinović, Srdjan: Pozorišno – kazališno trajanje Mikija Manojlovića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2016, str.92
 5. Vukadinović, Srdjan: Sva teatarska glumačka lica Mirvada Kurića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2016, str.92

 

Edicija SUSRET(I) – IX kolo iz 2017.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Velikan na sceni – Vladan Desnica u kazalištu, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.52.
 2. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Kreacije teatarske scene i Alija Isaković, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.72.
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Scensko čitanje Maka Dizdara, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.36.
 4. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Dramska priča Safeta Pašalića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.94.
 5. Vukadinović, Srdjan: Scenska dominantnost dramske heroine Anje Šovagović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.92.
 6. Vukadinović, Srdjan: Diva na filmskoj i TV sceni – Olivera Katarina, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.98.
 7. Vukadinović, Srdjan: Glumačka energija Izudina Bajrovića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.100.
 8. Vukadinović, Srdjan & Regoje, Danijela & Balta, Boris: Scensko odrastanje kroz uloge Slavka Štimca, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2017, str.100.

 

Edicija SUSRET(I) – X kolo iz 2018.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Pozorište u vizuri najvećeg liričara srpskog romantizma Đure Jakšića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.92.
 2. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Kazalište lirskih klasika (Hanibal Lucić i Ivan Gundulić), Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.68.
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Velikan u kazalištu prve polovine XX vijeka – Milan Begović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.96.
 4. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Pozorišno – kazališni svijet četiri autora (Isidora Sekulić, Simo Matavulj, Ćamil Sijarić, Antun Branko Šimić), Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.80.
 5. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Dramski autor ličnih životnih nemira i nedoumica – Milan Ogrizović , Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.112.
 6. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Komediograf intrige Kosta Trifković, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.112.
 7. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Sukob starog i novog u teatarskom djelu Ahmeda Muradbegovića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.72.
 8. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Tajna veza pozorišnog i književnog stvaralaštva Duška Trifunovića , Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.48.
 9. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Kazališni hod u vijeku Marije Crnobori, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.104.
 10. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Dramski svijet Rejhana Demirdžića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2018, str.108.

 

Edicija SUSRET(I) – XI kolo iz 2019.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Vječni romantičar velikog srca Aleksa Šantić i teatar, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019, str.82
 2. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Vijek pripovjedača hercegovačkog kraja Svetozara Ćorovića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019, str.52.
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Ivo Vojnović – pisac sentimentalno vezan za Dubrovnik i Split, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019, str.72.
 4. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Josip Lešić – znalac teorije i prakse, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019, str.82.
 5. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Glumačka veličina južnoslovenskog prostora Adem Ćejvan, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019, str.92.
 6. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Rudi Alvadj – popularni Momo i druga lica, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019, str.100.
 7. Vukadinović, Srdjan & Regoje, Danijela: Ostvareni scenski snovi Mirsada Tuke, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2019, str.100.

 

 

Edicija SUSRET(I) – XII kolo iz 2020.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Dramatičar tanane duše u vremenu čuda – Borislav Pekić , Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.62.
 2. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Dramska realnost jedne epohe Slobodana Selenića , Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.82.
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Regoje, Danijela: Dramski hroničar BH povijesti Miroslav Jančić, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.72.
 4. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Regoje, Danijela: Glumački bard istorijskih drama – Ljuba Tadić, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.82.
 5. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Čelebić, Jasmina: Harizmatična diva ogromnog talenta – Ena Begović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.82.
 6. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Kazališni svijet gospodina Fulira iliti Relje Bašića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.72.
 7. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Oni su prepoprodili Preporod ( Safvet- beg Bašagić, Adem-aga Mešić, Husejn Dubravić Djogo), Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.82.
 8. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Sva glumačka lica tužnog komičara i vedrog tragičara Zorana Radmilovića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.72.
 9. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Teatarski erudita Bojan Stupica, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.82.
 10. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Tumač nušićevske komike Mija Aleksić, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2020, str.82.

 

Edicija SUSRET(I) – XIII kolo iz 2021.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Pisac tananih ženskih likova – Aleksandar Aca Popović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.92.
 2. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Pisac ekspresionističkih drama- Josip Kulundžić, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.62.
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Glumac i pisac – Nedim Omerbegović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.62.
 4. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Više od pisca – Slobodan Stojanović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.82.
 5. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Utemeljitelji modernog hrvatskog kazališta (Dimitrije Demetar i Josip Frojdenrajh), Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.62.
 6. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Regoje, Danijela: Glumac i učitelj scenskh velikana – Raša Plaović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko,
 7. 2021, str.32.
 8. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Čelebić, Jasmina: Glumačke kreacije pozorišne heroine Olivere Marković, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.32.
 9. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Glumac modernog izraza Rade Marković, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.62.
 10. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Čelebić, Jasmina: Glumac, reditelj i profesor Branko Pleša – simbol inovativnog teatra, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.92.
 11. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Tajna dugovječnosti kreacija Petra Kralja, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.82.
 12. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Čelebić, Jasmina: Hladno lice puno topline – Stevo Žigon, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.102.
 13. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & regoje, Danijela: Genijalni naturščik Pavle Vuisić, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.92.
 14. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Duhoviti perfekcionista – Petar Banićević, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.82.
 15. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov & Regoje, Danijela: Komičar ozbiljnog izraza lica – Bora Todorović, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2021, str.82.

 

Edicija SUSRET(I) – XIV kolo iz 2022.godine obuhvata sledeće publikacije:

 1. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Dramatičari u zahtjevu vremena (Riza-beg Kapetanović, Osman Đikić, Rasim Filipović, Hamza Humo, Safet Kafedžić), Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2022, str.64.
 2. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Smjelost redateljskih istraživanja Koste Spaića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2022, str.48.
 3. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Problemi režije i Hugo Klajn, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2022, str.88.
 4. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Glumac i direktor pozorišta bez suflera – Šerif Aljić, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2022, str.84.
 5. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Glumačka igra u stvaralaštvu Mustafe Nadarevića, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2022, str.44.
 6. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Kraljica kostimografije Amela Vilić, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2022, str.72.
 7. Vukadinović, Srdjan & Amidžić, Jakov: Gospodin sa perom – Borislav Mihailović Mihiz, Vlada Brčko distrikta BiH, Brčko, 2022, str.68.

 

Sa programom digitalizacije izdanja Internacionalni  teatarski susreti Brčko distrikta 2022 šire  svoju djelatnost u duhu novih modernizacijskih zahtjeva, koji se odnose na tehnološke datosti  i  e-knjigu. Naravno, ovo ne znači da se odustaje od štampane papirne forme izdanja, jer, ipak miris i užitak štamparske boje ne može nadomjestiti bilo kakva digitala. Štampana forma i digitalne verzije će imati potpuno istu zastupljenost, s time što pomoću digitalnih izdanja zainteresovani brže i efikasnije mogu doći do željenih naslova.

Pišu: Srdjan Vukadinović i Jakov Amidžić

Foto: Dejan Đurković

Share via
Copy link
Powered by Social Snap