Kontrola brzine kretanja vozila u periodu od 01.01.2024. godine do 07.01.2024. godine:

Kontrola brzine kretanja vozila u periodu od 01.01.2024. godine do 07.01.2024. godine:

Jedinica saobraćajne policije Policije Brčko distrikta BiH, pored ostalih poslova i zadataka
iz svoje nadležnosti vršit će unaprijed najavljene kontrole radarskog mjerenja brzine kretanja vozila u
naseljenim mjestima, kao i van naselja na području Brčko distrikta BiH i to:
DAN / D A T U M VRIJEM
E
MJESTO RADARSKE KONTROLE

PONEDELJAK
01. 01. 2024. godine 07-09 Potočari-Ražljevo
20-22 Cerik-Arizona

UTORAK
02. 01. 2024. godine

10-12 Bukvik-Cerik
21-23 Brka-G.Rahić-Maoča

SRIJEDA
03. 01. 2024. godine

14-16 D.Rahić-Ulice
19-21 Donji Brezik (Semberska)

ČETVRTAK
04. 01. 2024.godine

10-12 Omerbegovača-Boće
20-22 Brka (Malezijski put)

PETAK
05. 01. 2024.godine

09-11 Boće-Štrepci
19-21 Brčko-Bukvik

SUBOTA
06. 01. 2024.godine

08-10 Donji Brezik (Semberska)
20-22 Bukvik-Cerik

NEDELJA
07. 01. 2024.godine

12-14 Brka-Rahić-Maoča
20-22 4. Juli-Grčica

Napominjemo da se na putnim pravcima Brčko-Lončari (u ulici Dejtonska), Brčko-Bijeljina
(ulica Bijeljinska), Brčko-Čelić (ulica Nikole Tesle) i Brčko-Cerik (¨Malezijski put¨) vrši kontrola
brzine kretanja vozila iz dva smjera pomoću stacionarnih radara.
Pored ovih planiranih i najavljenih kontrola brzine kretanja vozila, radit će se i
nenajavljene kontrole brzine, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije
stacionarnih radara, u uličnoj mreži grada i sl.) sa pokretnim radarom „TruCam“, koji je
pogodan za postavljanje na bilo kojoj dionici puta i koji nakon podešavanja, automatski
samostalno radi i registruje prekršaje.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap