Modaliteti razvoja kapaciteta Vlade u oblasti marginaliziranih grupa

Modaliteti razvoja kapaciteta Vlade u oblasti marginaliziranih grupa

S ciljem intenziviranja saradnje Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice) i Vlade Brčko distrikta BiH u oblasti provedbe Gender akcionog plana BiH i preporuka GREVIO komiteta Vijeća Evrope danas je u brčanskoj Vijećnici održan sastanak na kojem je razgovarano o modalitetima razvoja kapaciteta Vlade Brčko distrikta BiH u oblasti marginaliziranih grupa i jačanju institucionalnih rješenja za integrisanje rodne perspektive u politike.

Image for news

Sastanku je prisustvovao gradonačelnik Brčko distrikta BiH prim. dr. Zijad Nišić kao i njegov zamjenik Anto Domić, šef Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH Miroslav Geljić sa svojim saradnicama i savjetnica gradonačelnika Brčko distrikta BiH Slavica Pavlović. Gradonačelnik je kazao da ovaj sastanak predstavlja važan korak prema postizanju ravnopravnosti marginaliziranih grupa u Distriktu.

„Spremni smo uložiti dodatne napore i resurse kako bismo osigurali da rodna perspektiva postane integralni dio svih aspekata naših politika i ova saradnja s Agencijom za ravnopravnost spolova pokazuje našu predanost ostvarivanju ciljeva“, kazao je gradonačelnik.

Šef Odjeljenja za evropske integracije i međunarodnu saradnju Vlade Brčko distrikta BiH Miroslav Geljić kazao je da je dužnost Brčko distrikta BiH da pored entiteta uskladi zakone kao što je izmjena i dopuna Zakona o zaštiti porodice.

„Na sastanku smo razgovarali i na temu sigurne kuće za žrtve nasilja u Distriktu, o referentnom centru koji Distrikt još uvijek nema i koji bi se trebao formirati. Također, bilo je razgovora i o Akcionom planu za implementaciju UNSCR 1325 „Žene, mir i sigurnost“ u Bosni i Hercegovini i provedba preporuka GREVIO komiteta koji prati implementaciju Konvencije Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici praćena primjenom Istanbulske konvencije“, kazao je Geljić.

Direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH Samra Filipović-Hadžiabdić na sastanku je naglasila da će Agencija pružiti Brčko distriktu BiH podršku u ostvarivanju cilja.

„BiH je potpisala i ratifikovala Istanbulsku konvenciju i shodno tome ima obavezu usaglašavanja zakonodavstva vezano za nasilje nad ženama i nasilje u porodici kao i obavezu na usaglašavanju i drugih administrativnih akata. Sigurna sam da će ova saradnja doprinijeti stvaranju boljeg okruženja i mi ćemo u narednom periodu intenzivirati saradnju s vlastima Distrikta na naše obostrano zadovoljstvo, ali što je najvažnije na zadovoljstvo građana i građanki ove lokalne zajednice“, kazala je Filipović-Hadžiabdić.

Predstavnici Agencije za ravnopravnost spolova BiH danas su održali i sastanak s predstavnicima Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko distrikta BiH, Odjeljenja za stručne i administrativne poslove kao i predstavnicima Policije Brčko distrikta BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap