Uspješno završena zajednička inicijativa Ambasade Kraljevine Norveške u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija

Uspješno završena zajednička inicijativa Ambasade Kraljevine Norveške u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija

Danas je u Sarajevu održan završni događaj projekta “Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo (EMBRACE)”, na kojem su predstavljeni ključni rezultati projekta iz perspektive projektnog tima, ali i organizacija civilnog društva aktivno uključenih u projektne aktivnosti. 

Prisutni su stekli uvid o postignućima EMBRACE projekta kroz dva kruga javnih poziva za finansiranje organizacija civilnog društva i aktivnosti vezanih za zakonodavnim reformama. Događaj je pružio platformu za razmišljanje o naučenim lekcijama i iskustvima stečenim kroz saradnju i implementaciju projekta. 

Finansiran od strane Vlade Kraljevine Norveške i sproveden od strane Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), ovaj projekat koji je započeo 2019. godine, podržao je 37 projekata iz 16 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. 

Ambasador Norveške u BiH, g. Olav Reinertsen, izjavio je: “Vlada Norveške uložila je 7,5 miliona NOK u ovu inicijativu, uspješno osnažujući mnogobrojne projekte civilnog društva. Kako ova zajedničke inicijativa završava, izražavamo zahvalnost za posvećene napore, s ciljem uspostavljanja transparentnijeg i efikasnijeg mehanizma finansiranja civilnog sektora u zemlji.” 

Događaj je također predstavio inicijativu za unapređenje okvira za rad civilnog društva u Bosni i Hercegovini. Federalno ministarstvo pravde, koje je surađivalo sa Vladom Kraljevine Norveške i UNDP-om, najavilo je značajan napredak u zakonodavnoj reformi vezanoj za civilno društvo, obzirom da su napravljeni ključni koraci u pripremi radnog teksta Zakona o finansiranju organizacija civilnog društva. 

G. Adis Omerović, stručni savjetnik iz Federalnog ministarstva pravde izrazio je zadovoljstvo napretkom nastalim zahvaljujući EMBRACE projektu, navodeći: “Napravili smo ključni korak ka transparentnijem, jasnijem i inkluzivnijem finansiranju organizacija civilnog društva. Nastavljamo naš posvećeni rad na jačanju položaja civilnog društva.” 

Ministarstvo je naglasilo svoju posvećenost kontinuiranom dijalogu sa svim zainteresovanim stranama kako bi se osiguralo da novi zakon odražava stvarne potrebe i ambicije civilnog društva. Ovaj korak postavlja temelj budućim aktivnostima za stvaranje transparentnog, pravednog i efikasnog sistema finansiranja civilnog sektora u Federaciji, usklađenog sa najvišim međunarodnim standardima. 

Zaključujući događaj, g. Siniša Ignjatić, menadžer projekta, izjavio je: “Danas obilježavamo kraj projekta koji je direktno i indirektno pomogao civilnom društvu. Organizacije civilnog društva su pružile pravovremenu pomoć građanima u različitim oblastima i formama koje nisu zaustavljene čak ni tokom pandemije. Projekat je također postavio temelje za poboljšanje u budućnosti, s razvojem radnog teksta za Zakon o finansiranju civilnog društva, time pomažući našem partneru, Federalnom ministarstvu pravde. Ministarstvo sada ima ovlaštenje da nastavi započeti proces, i nadam se da će trenutni zamah trajati u pokretanju formalnog zakonodavnog procesa koji je pred nama.”

Share via
Copy link
Powered by Social Snap