„Ravnopravnost u službi ljudskih prava“

„Ravnopravnost u službi ljudskih prava“

Udruženje za podršku i razvoj „SISTEM“ u saradnji sa Centrom za omladinski razvoj „PRONI“ Brčko danas su organizovali radionicu na temu „Ravnopravnost u službi ljudskih prava“ u Omladinskom centru.

Predsjednica brčanskog Udruženja za podršku i razvoj „SISTEM“ Vesna Katić istakla je da se ova radionica „Ravnopravnost u službi ljudskih prava“ realizuje u sklopu projekta „Osnažena prava žena = smanjeno nasilje u porodici“ i da je namijenjena osobama ženskog pola uzrasta od 15 do 75 godina.

„Cilj nam je da kroz ove radionice osobe ženskog pola osnažimo, podučimo novim vještinama, zatim da ih obučimo o ljudskim i njihovim pravima i obavezama. Takođe, ukazali smo im da postoje i telefoni za sada u Federaciji BiH (1265) i Republici Srpskoj (1264) u slučaju da se dogodi nasilje u porodici i da ih informišemo kako da reaguju u toj situaciji“, rekla je Katić.

Prema njenim riječima, u toku ove radionice održan je i interaktivni dio sa polaznicima kroz navođenje primjera iz prakse, svakodnevnog života i iskustava.

Učesnik i predavač na ovoj radionici bila je i menadžer projekta u Proni centru za omladinski razvoj Adina Halilović i koordinator projekta „Pametni Džender akcioni plan Brčko distrikta BiH“ (SMART GAP) i predstavila je između ostalog rezultate ovog projekta koji je počeo prošle godine u junu, a završava se ove godine u septembru.

„Ovaj projekat ima za cilj da kreira strateški dokument Džender akcioni plan novi od 2025. do 2028. godine i biće ponuđen institucijama vlasti kao prijedlog na razmatranje. Takođe, kroz sve ove aktivnosti cilj nam je da se uključe svi akteri iz NVO, institucija vlasti zakonodavne i izvršne, ali i iz privatnog sektora, te da ih pitamo šta je sve potrebno i koje su mjere neophodne da se uvrste u ovako jedan važan dokument i predložimo dalje insitucijama“, pojasnila je Halilović.

Projekat Pametni Džender akcioni plan Brčko distrikta BiH se realizuje uz podršku regionalnog projekta Smart Balkan (SMART Balkan) – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar for Research and Policy Making (CRPM) i Institute for Democracy and Mediation (IDM), a finansijski podržava Ministarvo inostranih poslova Kraljevine Norveške.

Prednosti postojanja Džender akcionog plana su višestruke, prvenstveno da pruži jasan i tačan okvir za rješavanje pitanja rodne ravnopravnosti, da pomogne u određivanju prioriteta, poveća odgovornost i praćenje napretka u toj oblasti, te mnoge druge.

Projekat „Osnažena prava žena = smanjeno nasilje u porodici“ podržalo je i finansiralo Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap