Zasjedanje brčanske Skupštine

Zasjedanje brčanske Skupštine

Tokom popodnevnog i večernjeg dijela zasjedanja zastupnici brčanske Skupštine, kroz mogućnost da i zvanično raspravljaju o rebalansu budžeta Distrikta za tekuću godinu, prošli su takozvano prvo čitanje ovog značajnog finansijskog dokumenta koji precizira rebalansiranje sredstava u iznosu od oko 61.000.000. maraka.

Usvojena je i odluka da javne rasprave sa građanima i predstavnicima nevladinog sektora, u kontekstu usmjeravanja rebalansiranih sredstava, budu održane u sali za plenarna skupštinska zasjedanja i to u červrtak 23. maja sa početkom u 18 sati, te u subotu 25. maja od 13 sati.

„Svakako da će zastupnici u naredna dva mjeseca moći na svakom skupštinskom zasjedanju da raspravljaju o rebalansu, a nakon javnih rasprava sa građanima, kroz amandmansko dijelovanje doći ćemo i do konačnog izgleda rebalansa”, istakao je predsjednik Skupštine SNSD-ov Siniša Milić, dodavši da neće biti kašnjenja u finansiranju obaveza Brčko distrikta, kako prema institucijama, tako i po pitanju socijalnih i drugih davanja, odnosno da će rebalans biti usvojen početkom jula mjeseca.

Skupština je inače prihvatila i odluku o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva, koju će vršiti brčansko Javno preduzeće „Putevi Brčko“. Zastupnici su svojom odlukom JP “Putevi Brčko” dodijelili i rekonstrukciju i centralnog gradskog parka, nakon što se o konkretnom projektu provede i javna rasprava sa građanima.

Skupština je danas usvojila i odluku o visini mjesečne naknade za tri člana Komisije za praćenje pimjene kodeksa ponašanja zastupnika, koji dolaze iz reda građana.

„Iznos od 300 konvertibilnih maraka je naknada koju će dobijati na mjesečnom nivou navedena tri člana komisije, koji će biti birani na osnovu javnog poziva, čije raspisivanje će uslijediti vrlo brzo“, precizirao je Milić.

U završnom dijelu zasjedanja zastupnici su kroz prvo čitanje podržali izmjene i dopune Zakona o platama i drugim naknadama pravobranioca i njegovih zamjenika, te primili k znanju izvještaj o radu Kancelarije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap