Predstavljen projekat DISC čiji je cilj poboljšanje položaja osoba s invaliditetom

Predstavljen projekat DISC čiji je cilj poboljšanje položaja osoba s invaliditetom

Caritas BiH danas je u Brčkom predstavio projekt DISC u sklopu kojeg će ova organizacija u saradnji sa partnerima u narednom periodu raditi na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom kroz procese zagovaranja i umrežavanja.

Zlatko Malić, voditelj projekta za osobe sa invaliditetom u Caritasu kazao je ovom prilikom da će u narednom periodu kroz razne aktivnosti raditi na umrežavanju udruženja koja se bave ovom tematikom, a sve sa ciljem poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom u BiH, te istakao da projekt sadrži tri ključne komponente.

„Prva komponenta je jačanje organizacija osoba sa invaliditetom na lokalnoj razini, organizirat ćemo set od osam obuka za njih, napraviti standarde za upravljanje organizacijama, osigurati mentore koji će raditi na njihovom praćenju i savjetovanju, pomoći ćemo im u izradi dokumenata i dat ćemo im podršku kroz IT opremu. Druga komponenta programa su zagovaračke aktivnosti. Mi ćemo financirati inicijative na lokalnoj razini s ciljem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u svakoj od deset lokalnih zajednica. Radit ćemo i na zagovaračkim aktivnostima na razini države BiH, a kroz grantove koje ćemo dati organizacijama osoba sa invaliditetom radit ćemo na izmjeni Zakonodavstva na entitetskoj razini. Treća ključna komponenta projekta jeste umrežavanje u sklopu koje ćemo formirati deset mreža zagovaračkih grupa osoba sa invaliditetom u deset lokalnih zajednica. Jedna mreža će biti na razini države, a također osnovat ćemo i mrežu mladih sa invaliditetom i mrežu žena sa invaliditetom“, rekao je Malić.

Milić je naglasio da će kroz projekt održati nekoliko opštih aktivnosti poput kongresa osoba sa invaliditetom, promociju Unije i istraživanje o primjeni Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom kao i kampanju podizanja svijesti.

Suvad Zahirović, predsjednik Upravnog odbora Unije organizacije osoba sa invaliditetom u BiH istakao je oduševljenje realizacijom projekta DISC jer na dan kada je BiH dobila zeleno svjetlo za proces pregovaranja Unija organizacija osoba sa invaliditetom je postala dio evropske porodice osoba sa invaliditetom kroz osiguravanje članstva u Evropskom forumu za osobe sa invaliditetom.

 

Unija organizacija osoba sa invaliditetom broji 15 organizacija i saveza iz oba bosanskohercegovačka entiteta i partner je na projektu DISC. Njihov angažaman se može svrstati u četiri područna djelovanja.

„Jedno je područje zagovaranja za uključivanje pitanja invalidnosti u zakonodavstvo na nivou BiH, uključujući zagovaranje za puno poštovanje i primjenu Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Ujedinjenih nacija koju je BiH ratifikovala 2010. godine. Drugo područje je koordinacija i zajedničko djelovanje organizacija osoba sa invaliditetom i korištenje zajedničkih platformi za sve procese zagovaranja koji se pokreću kroz Uniju ili samostalno djelovanje organizacija koje su članice Unije organizacija osoba sa invaliditetom. Treće područje se odnosi na podizanje kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom i četvrto područje se odnosi na međunarodnu saradnju i učešće u međunarodnim mrežama“, dodao je Zahirović.

Đorđe Vuković, član Vijeća osoba sa invaliditetom pri Vijeću ministara BiH u ime Brčko distrikta rekao je da je mnogo realizovanih projekata za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom koji nisu dovoljno vidljivi, prepoznaje i pohvaljene zbog čega je neophodno uložiti dodatne napore kako bi se on poboljšao.

„Trebamo se uključiti u tu dalju borbu i prepoznati sve osnovne probleme koji se tiču svih lica sa invaliditetom na području Distrikta kako bi svi ti zahtjevi bili ispunjeni. Kada pogledamo realizovane programe u Federaciji BiH i Republici Srpskoj u Brčkom nas očekuje itekako posla. Pohvala za ovaj projekt koji dolazi u Brčko i nakon info sesije ćemo konačno sjesti i donijeti odluku da li će se formirati unija, savez ili organizacija kako bi kao jedna organizacija zajednički djelovala za bolja prava osoba sa invaliditetom na području Distrikta“, kazao je Vuković.

Caritas BiH projekt DISC realizuje u suradnji s Udruženjem slijepih Kantona Sarajevo, Udrugom “Vedri osmijeh”, Savezom slijepih Republike Srpske i Unijom organizacija osoba s invaliditetom u BiH, uz financijsku podršku Evropske unije i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap